Tarihçe

Tarihçe

<p>Plastik cerrahi, cerrahi’nin en eski dallarından biridir. İlk plastik cerrahi ameliyatları milattan 600 sene kadar önce Hindistan’da yapılmıştır.</p>

Plastik cerrahi, cerrahi’nin en eski dallarından biridir. İlk plastik cerrahi ameliyatları milattan 600 sene kadar önce Hindistan’da yapılmıştır.

Suçlular, kaçan köleler ve kocalarına ihanet eden kadınların ceza olarak kesilen burunları alından getirilen deri parçaları ile tamir edilmiştir. Bugün hala daha kullanılan bu ameliyat tekniği bu nedenle Hint flep’i ameliyatı olarak anılmaktadır. Romalılar devrinde de deri defektlerinin kaydırılan deri parçaları yardımıyla kapatıldığı Celsus’tan (M.Ö. 25- M.S. 50) öğreniyoruz. Roma İmparatorluğu’nda Paulus Aegineta (M.S. 625-690) burun ve alt çene kemiği kırıkları ile hipospadias için tedaviler denemiştir. XV. yüzyılda, Rönesans dönemeinde Sicilya’da Antonius Branca, kesilmiş dudak ve kulaklar için Hint flepinden başka koldan hazırlanmış deri parçaları kullanmıştır. XVI. yüzyılda Ambroise Pare, kesilmiş burunlar için çok zor ve rahatsız operasyonlar önermiştir.

Ayrıca yaraların, özellikle yarık dudakların onarımında “8” şeklindeki der, dikişini kullanmıştır. İlk Plastik cerrahi kitabı 1597’de Gaspare Tagliacozzi tarafından yayınlanmıştır. Ancak kilise tarafından Allah’ın işine karışmakla suçlanan ve karardan önce ölen Tagliacozzi‘nin cesedi gömüldüğü yerden çıkarılarak takdis edilmemiş bir yere atılmıştır. XVII. ve XVIII. Yüzyılda kilisenin de etkisi ile plastik cerrahi’nin gelişmesi duraklamıştır. Tarihte bilinen ilk meme küçültme ameliyatı 1669 yılında yapılırken gerçek anlamda başarılı ameliyatların başlaması 1900 lü yılları bulmuştur.

“Plastik” terimi, ilk defa 1798’de Desavit tarafından kullanılmıştır. Berlin Üniversitesi Genel Cerrahi kürsüsünde Profesörlüğe yükselen Von Graefe, 1818’de burun onarımı ile ilgili üç vaka yayınlamış ve bu kitapta ilk defa “Plastik” kelimesini kullanmıştır. Bu uygulamada Von Graefe, Tagliacozzi ve Hint flebi metodlarının ana temalarını biraz değiştirerek koldan hazırladığı flebi geciktirme yapmadan hemen buruna dikmiş ve ayırma işlemini altı gün sonra yapmıştır.

Bu çalışma, Plastik Cerrahi’nin özellikle Avrupa ve Amerika’da tekrar yükseliş devrine girmesine önayak olmuştur. XX. yüzyılda plastik cerrahi’nin gelişmesi daha da hızlanmıştır. Birinci Dünya Savaşı sırasında Paris’te Morestin ve İngiltere’de Gillies tamamen bu alanda çalışmaya başlamışlardır. Bügün kullandığımız birçok teknikte Gillies’in ortaya attığı prensipler hala geçerliliğini korumaktadır.

Plastik cerrahi gerçek gelişmesini yaşanan savaşlarla özellikle 2. dünya savaşı ile göstermiştir. Bu savaş sonrasında plastik cerrahi ve yanık merkezleri kurulmaya başlamıştır. Kullanılan malzeme kalitesinin gelişmesi; silikon, dakron ve benzeri sentetik maddelerin ve bunlardan hazırlanan protezlerin, dikiş materyellerinin kullanıma girmesiyle plastik cerrahi’de yeni ufuklar açılmıştır. İlk karın germe ameliyatı 1950 ler de yapılmıştır. Meme ameliyatlarında silikon protez kullanımı 1963 başlamıştır. Liposuction (yağ alma) yöntemi 1960-70 lerden sonra uygulanmaya ve yöntemler gelişmeye başlamıştır. Günümüzde oldukça popüler olan estetik ameliyatlarda kullanılan yöntemler hızla gelişmekte ve çeşitlenmektedir.