Hipospadias

Hipospadias

<p>Hipospadias; erkekte idrar deliğinin penisin ucunda olması gerekirken penisin altında olması durumudur. Cerrahi müdahale ile tedavi edilebilen bir problem olan hipospadias; halk arasında doğuştan sünnet ya da peygamber sünneti olarak adlandırılmaktadır.</p>

Hipospadias; erkekte idrar deliğinin penisin ucunda olması gerekirken penisin altında olması durumudur. Cerrahi müdahale ile tedavi edilebilen bir problem olan hipospadias; halk arasında doğuştan sünnet ya da peygamber sünneti olarak adlandırılmaktadır. Hipospadias probleminin nedeni; üretra denilen idrar kanalının penisin ucuna kadar gelişememesi ve geride kalması olarak açıklanmaktadır.Hipospadias problemi yaşayan çocuklar ameliyat öncesi ayrıntılı bir muayene sürecinden geçmelidir. Peniste eğrilik, sünnet derisinde yapısal bozukluklar gibi problemlerin de tanısı konularak problemlerin birlikte tedavi edilmesi mümkündür.

Hipospadias teşhisi konulurken eğriliğin derecelendirilmesi, sünnet derisinin ve idrar deliğinin konumu tedavi planlamasında önemlidir. Ameliyat, bebek 6 - 7 aylık olduğunda önerilmektedir. Tedavi süreci genellikle bir bazen de iki aşamalı şekilde uygulanmaktadır. Cerrahi müdahale için eskiden çocukların 5 - 6 yaşlarına gelinmesi beklenmekteydi ancak yapılan araştırmalar ve geliştirilen ekipmanlar sayesinde tüm dünyada çocuk 1 yaşına gelmeden cerrahi müdahalede bulunulması uygun görülmektedir. Ameliyatın farkında olmadıkları, idrar kontrolünün henüz gelişmediği sonda gibi uygulamaları fark etmeyecekleri bir dönem olduğu için 6. ve 7. aylar ameliyat için uygun olarak nitelendirilmektedir.Hipospadias tedavisinde uygulanacak olan cerrahi müdahale son derece önemlidir. İlk ameliyatın başarı şansı yüksektir. Ancak ilk ameliyatta başarı sağlanamadığı taktirde ikinci ameliyatta başarı oranı düşmektedir.

Bunun nedeni; ameliyat edilen bölgedeki deri kesilmiş ve üzerinde işlem gerçekleştirilmiştir bu nedenle ikinci ameliyatta alan kısıtlanmaktadır ve derinin elastik yapısının kaybolmasıdır. Ameliyat sürecinde genellikle 2 ya da 3 günlük bir hastanede yatış süresi söz konusudur. Bazı durumlarda bu süre 1 güne de düşmektedir. Dört-yedi gün süre ile yeni yapılan idrar kanalı (üretra) içinde bir stent (bir çeşit tüp) tutulur. Ameliyat başarısını etkileyen faktörlerden biri de ameliyatın gerçekleştirileceği kliniğin teknik donanım ve imkanlarıdır. Bir mikro cerrahi uygulaması olan hipospadias ameliyatında kullanılacak tüm ekipmanlar ve materyaller hipospadias için özel olmalıdır. Peniste eğrilik, sünnet derisi yapısında asimetri gibi problemler de ameliyat sırasında düzeltilebilmektedir. Ameliyat sırasında kanamanın ve enfeksiyonun az olması, ameliyat sırasında bu konuda tecrübeli anestezi uzmanları tarafından, çocuğun ağrısının mümkün olduğunca azaltılması, çocuğun mümkün olduğunca sakin olabileceği şekilde tutulması ameliyat başarısını etkileyen önemli faktörlerdir.

Hipospadias Belirtileri Nelerdir?

Çocuklarda genellikle bez değiştirme sırasında fark edilen Hipospadias probleminin öncelikli belirtisi; idrar deliğinin penisin ucunda değil de altında olmasıdır. Bununla birlikte sünnet derisinin ön ve/veya alt kısmının gelişmemiş olması da görülmektedir. Aynı zamanda Hipospadias probleminde sertleşme sırasında peniste eğrilik de görülebilmektedir. Bununla birlikte hipospadias problemi yaşayan çocuklar oturarak çiş yapmaktadır. Bunun nedeni idrarın öne, ileri değil de aşağı doğru akmasıdır. Tedavi edilmemiş Hipospadias sonuçları arasında özellikle ergenlik döneminde hastanın psikolojik durumunun bozuk olması ve özgüvenini kazanamamış olması da sayılabilmektedir.

Penisin ereksiyon durumunda eğriliği olarak tanımlanan kordi de belirtiler arasındadır.Hipospadias probleminin ciddiyetine bağlı olarak; idrar deliğinin konumunun ne kadar geride olduğuna göre kordi de o kadar ileri derecede yaşanmaktadır. Bu belirtilerin yanı sıra penis başında yassılık, sünnet derisinin penisin altında olmaması gibi anatomik problemler de belirtileri arasındadır.

Hipospadias Doğumsal Bir Durum mudur? Ne Sıklıkta Görülür?

Gebeliğin 7. Ayında üreme organlarının gelişim süreci tamamlanmaktadır. Annenin beslenme programına, sağlık durumuna ve alkol, sigara tüketimine bağlı olarak ya da bilinmeyen sebeplerden ötürü ürolojik sistem organlarının gelişmesinde yetersizlik ya da anormallik yaşanabilmektedir.Hipospadias problemi de doğumsal bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu problemin görülme sıklığı ise doğan 300 bebekte 1’dir. Olasılık çok düşük gibi görünse de her erkek bebek ebeveyni bebeğinin vücudunu mutlaka tanımalı ve herhangi anormal bir durum gözlemlendiğinde mutlaka bir uzmana başvurmalıdır.

Hipospadiaslı çocuklar sünnet edilmemelidir, çünkü sağlam sünnet derisi ameliyat sırasında hastanın kendi dokusu olarak kullanılacaktır.