Hipospadias

Yeni doğan erkek çocuklarda görülebilen doğumsal bir bozukluktur. Normal bir peniste idrar kanalı (üretra) penis başının (glans) ucunda sonlanır ve çocuklar penisin ucundan idrarını yaparlar.

Yeni doğan erkek çocuklarda görülebilen doğumsal bir bozukluktur. Normal bir peniste idrar kanalı (üretra) penis başının (glans) ucunda sonlanır ve çocuklar penisin ucundan idrarını yaparlar.

Hipospadiaslı çocuklarda ise idrar kanalı (üretra) penisin alt yüzünde ve daha geride sonlanır. Bu sonlandığı nokta ile penis ucu arasındaki mesafede idrar kanalı oluşmamıştır. İdrar kanalının açılma noktası testislerden daha geride bile olabilir ve ne kadar geride ise o kadar ciddidir. Ancak olguların çoğunluğunun penis ucuna daha yakın olanlar oluşturmaktadır. 

Belirtileri Nelerdir?

 1. İdrar kanalının (üretra) penisin alt yüzünde ve daha geride olması 
 2. Penis başının yassılaşması 
 3. Sünnet derisi (prepusium)'nin penis başının alt yüzünde oluşmaması (doğuştan yarım sünnetli) 
 4. Ereksiyona gelince penisin aşağıya doğru kıvnlması 
 5. Hipospadiaslı çocukların karşıya doğru işeyememeleri tersine ayaklarına doğru işemelerL Bu durum oturarak çiş yapma mecburiyeti doğurur (Ayakta çiş yapmak yerine). 
 6. İdrar kanal açıklığı çok geride olanlarda erişkin yaşa kadar ameliyat edilmezlerse cinsel fonksiyon bozukluklan ortaya çıkabilir. 

Ne Zaman Ortaya Çıkar?

Fetus (anne karnındaki bebekfun cinsiyet farklılaşması gebeliğin ilk üç ayı esnasında gerçekleşir. Bu süre içerisinde bu organa ait ortaya çıkan bir gelişim aksak1ığı sonucunda idrar kanalının oluşumu tamamlanamadan d uraksar ve hi pospadias ortaya çıkar. 

Bu gelişim aksamasının nedeni kesin olarak bilinmemektedir. Androjenik (erkeksi) hormon uyarısındaki herhangi bir azalma yada kalıtsal bazı faktörler suçlanınaktadır. Hipospadiaslı bir çocuğu olan ailenin doğması beklenen erkek bebeğinde de hipospadias görülme olasılığı %201nin üzerinde olması kalıtsal nedenlerin önemini göstermektedir. 

Nasıl Tanı Konur?

Günümüzde gebelik esnasında ultrason ile doğum öncesi tanı koymak mümkündür. Bu mümkün olmadıysa doğduğu andan itibaren yapılacak klinik muayene ile kolaylıkla tanı konur. Nadiren hipospadiaslı çocuklarda prepusium (sünnet derisi) normal ve tam olabilir. Bu durumlarda sünnet derisi geriye doğru sıyrılmadan uca yakın hipospadiaslar tespit edilemeye bilir. 

Ne Sıklıkta Görülür?

Yaklaşık olarak "300 erkek doğumda 1" görülmektedir. 

Başka Hangi Testler Yapılmalıdır?

Hipospadiasla birlikte en sık görülen bir başka doğumsal problem inmemiş testis ve kasık fıtığıdır. Bu nedenle hipospadiaslı çocukların testislerinin olup olmadığı ve torbalara kadar inip inmediği mutlaka kontrol edilmelidir. 

Ayrıca hipospadias olguları çok nadir görülen cinsiyet farklılaşması problemlerinin (hermafroditizm) bir parçası olarak da ortaya çıkabilir. Bu nedenle şüpheli olgularda cinsiyet ayırım testleri (kromozom analizler v.s.) yapılmalıdır. 

Tedavi

Yegane tedavisi cerrahi operasyondur. Operasyonda penisin aşağıya doğru kıvrılmasına neden olan -kordi- adını verdiğimiz fibrotik bant temlzlenerek penis ereksiyona geldiğinde aşağı doğru kıvrılmayacak şekilde düzleştirilir. 

İdrar kanalının açıldığı noktadan penisin ucuna kadar olan eksikliğini tamamlamak üzere yeni idrar kanalı oluşturulur. Yassılaşmış halde bulunan penis başı (glans)'na doğal konik şekli verilir. Yani sonuçta estetik ve fonksiyonel açıdan kabul edilebilir bir penis şekli oluşturulur.

Operasyonda Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahinin çok ince ve hassas teknikleri uygulanır. Cerrahi işlemin başarılı olabilmesi için Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ehliyeti olan ve özellikle bu konuyla ilgili yeterli bilgi ve deneyime sahip kişilerce yapılmalıdır. 

Hipospadiasın tipine göre seçilmesi gereken değişik yöntemler vardır. Cerrahi işlem seçilen yönteme bağlı olarak 1 ile 4 saat arasında sürebilir.

Sünnet Yapılmalı Mıdır?

Hipospadiasın bir çok tipinde eksik idrar kanalının oluşturulması amacıyla sünnet derisi (prepusium) kullanıldığı için bu kıymetli malzemenin sünnet yapılarak harcanılmaması gerekir. Yani sünnet yapılmamalıdır!

Hastanede Ne Kadar Kalır?

Hipospadiasın ciddiyetine ve uygulanan yönteme göre hastanede yatış süresi 3-10 gün arasında değişmektedir. 

Cerrahi Sonuçlar Nasıldır?

Cerrahiyi takiben çoğu çocuk normal fonksiyon ve iyi bir kozmetik sonuca sahip olur. Ortalama olarak hipospadiaslı çocukların %90'ında problemler tek bir operasyonla çözülür. Fakat, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi prensiplerine uyulmadan ve de ehil olmayan kişiler tarafından bu operasyonlar yapıldığında komplikasyon ve başarısızlık oranı büyük ölçüde düşmektedir. 

Üreme Fonksiyonu Nasıldır?

Başka bir nedenle kısırlık (infertilite) yoksa böyle bir problem hipospadiaslı çocuklarda beklenmez. Başarılı sonuçlanmış bir operasyonun bu yönde olumsuz bir etkisi olmaz. 

Psikolojik Etkilenme Olur Mu?

Mükerreren yapılan ve her defasında başarısız geçen operasyonlar kişiyi psikolojik olarak olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle uygun yaşta ve tek operasyonla başarılı bir sonuç daima tercih edilir. 

Optimal Operasyon Yaşı Nedir?

Operasyon yaşı konusunda dünyadaki görüşler ve uygulamalar farklıdır. 6.aydan önce ameliyat etmenin de genel anestezi riski açısından caydırıcılığı vardır. Bu nedenlerle ve cerrahi tekniklerdeki gelişmeler de göz önüne alınarak 2-3 yaş arası daha çok tercih edilir. Ancak en geç okul çağına kadar opere edilmesi çocuğun psikolojisi açısından önemlidir. 

Ameliyatın Riskleri

 • Ameliyat sonrası kan pıhtısı birikmesi (hematom) olabilir ve bunun cerrahi olarak boşaltılması gerekebilir. 
 • Ameliyat yerinde enfeksiyon gelişebilir. Bu nedenle antibiyotik ve ikinci cerrahiler gerekebilir. 
 • İdrar yollarında darlıklar oluşabilir ve ikincil cerrahi gerekebilir. 
 • Fistül (idrar kaçağı) gelişebilir. En az 6 ay beklendikten sonra yeni cerrahi girişim gerekebilir. 
 • Genital sistemdeki şekil bozukluğu devam edebilir 
 • Çoğu zaman geçici, nadiren ve kalıcı olarak cinsel işlev bozuklukları görülebilir. 
 • Onarımda kullanılan dokularda kayıp olabilir. Ek ameliyat gerekebilir. 

ONAM FORMU

Bu operasyona ait onam formu için tıklayınız