Göz Kapağı Estetiği

Göz Kapağı Estetiği

<p>Göz bölgesi, kişinin dış dünyayla ilişki kurduğu anahtar noktadır diyebiliriz. Dış dünyanın bizi ve bizim de dış dünyayı görsel olarak algıladığımız bu kilit nokta, geçen zamanın en belirgin şekilde kendini göstereceği derecede hassas bir cilt yapısına sahiptir.</p>

Göz bölgesi, kişinin dış dünyayla ilişki kurduğu anahtar noktadır diyebiliriz. Dış dünyanın bizi ve bizim de dış dünyayı görsel olarak algıladığımız bu kilit nokta, geçen zamanın en belirgin şekilde kendini göstereceği derecede hassas bir cilt yapısına sahiptir. Zaten ince ve hassas yapıdaki göz çevresi, geçen zamanın da etkisiyle belirgin şekilde değişim yaşar ve bu değişim dış görünümümüzde hızlı bir şekilde ortaya çıkar. Yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıkan bu durumlar, hem gözün fonksiyonel yapısında değişimler yaşanmasına hem de kişinin yüz ifadesinde estetik açıdan birtakım değişimler oluşmasına sebep olur. Göz kapağı estetiği ameliyatları, oluşan bu estetik değişimlerin ve fonksiyonel kaygıların bir sonucu olarak başvurulan cerrahi yöntemlerdir.

Göz Kapağı Estetiği Uygulanmasının Nedenleri 

Zaman ilerledikçe insan vücudunun bütününde değişimler yaşanmaktadır ancak göz çevresi sahip olduğu ince ve hassas yapısı nedeniyle bu değişimin en çok yaşandığı ve en belirgin şekilde gözlendiği alandır. 

Göz, yağ yastıkçıklarının içinde bulunmaktadır. Bu yağ yastıkçıkları alt ve üst göz kapakları tarafından sabitlenen dokular tarafından sarılmaktadır. Ancak zamanla gözdeki bu yağ yastıkçıkları hacmini, esnekliğini ve sıkılığını kaybetmekte, göz çevresinde oluşan sorunlara kaynaklık etmektedir.

Göz Kapağı Düşüklüğünün Genel Olarak Nedenleri

  • Göz kapağı kasında doğuştan mevcut olan kusurlar, üst göz kapağını kaldıran kasın daha az gelişmesine sebep olabilmektedir. Örneğin; doğuştan düşük göz kapağına sahip kişilerde, göz kapağı kasları daha az gelişmekte ve bu durumda esneyip sarkabilmektedir. 
  • Göz kapağını hareket ettiren sinirlerde mevcut olan ya da sonradan ortaya çıkabilecek değişik problemler zamanla, esneklik ve hacim kaybını beraberinde getirebilmektedir.
  • Yaşlanma ve zamanın etkileri. En bilinen estetik deformasyon sebebi olan yaşlanma, yağ keseciklerinin hacminin değişmesinin ve göz kapağı kaslarının sarkmasının en önemli sebebidir.
  • Göz ameliyatları, göz bölgesinin anatomisine yapılan bir müdahaleyi beraberinde getirdiğinden estetik deformasyonlara da sebep olabilmektedir. Aslında göz ameliyatları göz çevresindeki dokularda ve sinirlerde meydana getirdiği uyarılmalar sonucu, esneme ya da sarkma sebepleri arasında sayılabilmektedir.
  • Mekanik nedenler olarak adlandırabileceğimiz, göz kapağında ortaya çıkan tümörler vs. nin ortaya çıkardığı birtakım sebepler.

Göz kapağında, zamanla yukarıda saydığımız ve benzeri çeşitli nedenlerle gevşeme, sarkma ya da torbalanma görülebilmekte ve yaşanan bu değişimler görme alanını ve açısını etkileyebilmekte hatta engelleyebilmektedir.  Bu bakımdan göz kapağı estetiğine sebep olabilecek bu değişimleri üst göz kapağı ve alt göz kapağında zamanla oluşan değişimler olarak iki başlık altında inceleyebiliriz.

Üst Göz Kapağı Estetiği

Üst göz kapağında, zamanla kasların ve yağ yastıkçıklarını sınırlayan yapıların gevşemesi sonucu bollaşma yaşanabilmektedir. Bu bollaşmanın kalıtsal ya da çevresel pek çok sebebi olabileceği gibi bu faktörlere yaşlanmanın etkileri de katıldığı zaman yaşanan bollaşmanın niteliği rahatsız edici boyutlara ulaşabilmektedir. Zaman içinde deri ve kaslar esnekliklerini kaybedip gevşeyerek bollaşmakta ve bu bollaşan göz derisinde aşağı doğru sarkmalar yaşanabilmektedir. Bu durum düşük ve sarkık göz kapaklarına sebep olmakta, oluşan estetik ve fonksiyonel değişimler üst göz kapağı estetiğine başvurulacak şikayetleri beraberinde getirmektedir. 

Sarkık üst göz kapağı, estetik görünüm bozukluğunun yanı sıra, gözün görüş açısını etkileyebilecek nitelikte olduğu zaman görme bozukluklarına sebep olabilmektedir. 

Alt Göz Kapağı Estetiği

Alt göz kapağı derisi, hem kırışıklık oluşumuna hem de göz altı torbalarına sebep olabilecek nitelikte hassas bir bölgedir. Yağ yastıkçıklarının zarlarının ve göz kaslarının gevşemesiyle alt göz kapağında bollaşma oluşabilmekte, bu oluşan bollaşma ile göz altı kırışıklık ve torbaları daha belirgin hale gelebilmektedir. Ortaya çıkan bu görünüm daha yorgun ve yaşlı bir yüz ifadesi oluşturmakta ve alt göz kapağı estetiğine yönelme sebebi olmaktadır. 

Göz Kapağı Estetiği Ameliyatları

Estetik göz kapağı ameliyatları, belirttiğimiz çeşitli nedenlerle, üst ya da alt göz kapaklarında ortaya çıkan problemleri düzeltmek ve estetik bir görünüm sağlamak amacıyla uygulanan cerrahi işlemlerdir. 

Göz kapağı ameliyatlarında, lokal anestezi ve sedasyon anestezi yöntemi tercih edilen uygulamalardır. Bazı durumlarda genel anestezi de uygulanabilmektedir. Ameliyatın ortalama süresi 1,5-2 saattir. 

Estetik göz kapağı ameliyatları, göz kapaklarında oluşan fazla derinin ve gerekliyse fonksiyonunu yitirmiş kasların alınmasıyla kalan deri dokusunun daha sıkı ve hacimli görünmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda, göz kapaklarında meydana gelen fıtıklaşmış diyebileceğimiz yağ dokusunun alınması yoluyla ağırlaşma ve deformasyon ortadan kaldırılmaktadır. 

Üst göz kapağı estetik ameliyatları; göz kapağının rutin katlanma çizgisi üzerinden bir kesi yapılarak gerçekleştirilmektedir. Böylece zaten belirgin olmayan ameliyat çizgilerinin gizli kalması da sağlanmış olmaktadır. Modern estetik cerrahide, üst göz kapağının deri fazlalığı, iki boyutlu olarak, yani hem yatay hem dikey şekilde düzeltilmektedir. Ayrıca göz kapağının dolgun görünümüne sebep olan fazlalık yağ keseciği de alınmaktadır. 

Alt göz kapağı estetik ameliyatlarında; öncelikle fazlalık oluşturan deriden kurtulma işlemi gerçekleştirilir. Fazlalık oluşturan deri, göz kapağında meydana gelen kırışıklık ve buruşukluğun sebebidir. Ayrıca, dışarıya doğru bombe oluşturan yağ keseciklerinin pozisyonunun değiştirilmesiyle, kişideki yaşlı ve yorgun yüz ifadesi ortadan kaldırılmış olur. 

Göz kapakları insanlarda en az iz kalan bölgeler olarak bilinmektedir. Aynı zamanda göz kapağı estetik ameliyatlarında yapılan kesiler, gözdeki kapak kıvrımlarına ve katlanma çizgilerinin rutinine uygun şekilde gerçekleştirildiğinden ameliyat izleri dikkat çekmemektedir.